Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawca Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2016

Liczba stron

291

ISBN

978-83-7523-534-0

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk16001853

Słowa kluczowe
PL
  • Cyberterroryzm zapobieganie i zwalczanie
  • Rzeczywistość wirtualna - bezpieczeństwo
  • Systemy teleinformatyczne wojskowe
EN
  • Cyberterrorism
  • Military teleinformatic systems
Rozdziały
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne