Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Leszek Kalman

Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

E-mail

l.kalman@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 37 39

ORCID

0000-0002-2870-2456

ResearcherID

D-8275-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Rozdziały (6)

Książki (4)