Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

306

ISBN

978-83-7523-653-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052502532205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wsparcie%20teleinformatyczne%20i%20bezpiecze%C5%84stwo%20cyberprzestrzeni%20w%20SZ%20RP&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Systemy informatyczne
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Paradygmaty wsparcia teleinformatycznego w cyberprzestrzeni (s. 15-34)
Stanowisko dowodzenia poziomu taktycznego (s. 35-47)
Implementacja dokumentów dowodzenia w systemach wspomagania dowodzenia : wnioski z ćwiczeń organizowanych przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej (s. 48-62)
Dylematy cyberwojownika : czy w cyberprzestrzeni obowiązują jakiekolwiek zasady? (s. 63-75)
Autonomiczny symulator działań taktycznych w warunkach cyberzagrożeń (s. 63-75)
System reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej : zarys historii, stan aktualny i perspektywy rozwoju (s. 134-199)
Metody zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa organizacji : wybrane problemy (s. 239-267)
Logistyczne podstawy bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty (s. 268-276)
RODO : nowe rozwiązania prawne w obszarze ochrony i przetwarzania danych osobowych (s. 277-287)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0