Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP

Editors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

306

ISBN

978-83-7523-653-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052502532205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wsparcie%20teleinformatyczne%20i%20bezpiecze%C5%84stwo%20cyberprzestrzeni%20w%20SZ%20RP&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Systemy informatyczne
  • Polska
Obligatory copy

yes

Chapters
Paradygmaty wsparcia teleinformatycznego w cyberprzestrzeni (p. 15-34)
Stanowisko dowodzenia poziomu taktycznego (p. 35-47)
Implementacja dokumentów dowodzenia w systemach wspomagania dowodzenia : wnioski z ćwiczeń organizowanych przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej (p. 48-62)
Dylematy cyberwojownika : czy w cyberprzestrzeni obowiązują jakiekolwiek zasady? (p. 63-75)
Autonomiczny symulator działań taktycznych w warunkach cyberzagrożeń (p. 63-75)
System reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej : zarys historii, stan aktualny i perspektywy rozwoju (p. 134-199)
Metody zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa organizacji : wybrane problemy (p. 239-267)
Logistyczne podstawy bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty (p. 268-276)
RODO : nowe rozwiązania prawne w obszarze ochrony i przetwarzania danych osobowych (p. 277-287)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0