Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej : zarys historii, stan aktualny i perspektywy rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pages (from - to)

134 - 199

Book

Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0