Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo systemu informacyjnego komponentu lądowego

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Wojska lądowe
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

98 - 133

Book

Prowadzenie walki informacyjnej przez komponent lądowy : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.21.2.0