Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zobrazowanie sytuacji operacyjno-taktycznej z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia Akademii Sztuki Wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology
[7.3] Computer and information sciences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Pakiet Grafiki Operacyjnej
  • Sztuka operacyjna
  • Polska
Pages (from - to)

203 - 221

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052567205205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,zobrazowanie%20sytuacji%20operacyjno-taktycznej&offset=0

Book

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa

Presented on

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego, 16-17.11.2017, Wrocław, Polska

Ministry points / chapter

20