Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zobrazowanie sytuacji operacyjno-taktycznej z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia Akademii Sztuki Wojennej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja
[6.2] Informatyka

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Pakiet Grafiki Operacyjnej
  • Sztuka operacyjna
  • Polska
Strony (od-do)

203 - 221

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052567205205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,zobrazowanie%20sytuacji%20operacyjno-taktycznej&offset=0

Książka

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa

Zaprezentowany na

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego, 16-17.11.2017, Wrocław, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0