Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zobrazowanie sytuacji operacyjno-taktycznej z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia Akademii Sztuki Wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology
[6.2] Computer and information sciences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Pakiet Grafiki Operacyjnej
  • Sztuka operacyjna
  • Polska
Pages (from - to)

203 - 221

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052567205205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,zobrazowanie%20sytuacji%20operacyjno-taktycznej&offset=0

Book

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa

Presented on

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego, 16-17.11.2017, Wrocław, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0