Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa

Editors

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Wrocław, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Date of publication

2019

Number of pages

248

ISBN

978-83-65422-79-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052555614405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,wsparcie%20dzia%C5%82a%C5%84%20w%20operacjach%20wojskowych%20i%20reagowania%20kryzysowego&offset=0

Keywords
PL
  • Kraje NATO
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Operacje wojenne
  • Wojsko
  • Wsparcie bojowe
  • Polska
Chapters
Zobrazowanie sytuacji operacyjno-taktycznej z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia Akademii Sztuki Wojennej (p. 203-221)
Conference

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego, 16-17.11.2017, Wrocław, Polska