Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego

Conference date

16-17.11.2017

Place

Wrocław, Polska

Conference type

national

URL

https://awl.edu.pl/aktualnosci-awl/archiwum-aktualnosci/1052-archiwum-aktualnosci-2017-rok/6027-wsparcie-dzialan-w-operacjach-wojskowych-i-reagowania-kryzysowego

Organizer

Zakład Wsparcia Bojowego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Sztuki Wojennej

Wojskowa Akademia Techniczna

Publications (1)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS