Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Zobrazowanie sytuacji operacyjno-taktycznej z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia Akademii Sztuki Wojennej

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel