Processing may take a few seconds...

Book

Title

Informatyka w zarządzaniu

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

163

ISBN

9788375235968

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18001619

Keywords
PL
  • Baza danych
  • bezpieczeństwo informacyjne
  • Internet
  • Technologia informacyjna
  • Transmisja danych
Obligatory copy

yes

Chapters
Wstęp (p. 7-11)
Wybrane problemy wykorzystania Internetu w organizacji (p. 12-70)
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w sieci Internet (p. 71-92)
Wykorzystanie sieci teleinformatycznych i sieci korporacyjnych w organizacji (p. 93-116)
Bazy danych w organizacji (p. 117-161)
Zakończenie (p. 162-163)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20