Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Informatyka w zarządzaniu

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

163

ISBN

9788375235968

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18001619

Słowa kluczowe
PL
  • Baza danych
  • bezpieczeństwo informacyjne
  • Internet
  • Technologia informacyjna
  • Transmisja danych
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Wstęp (s. 7-11)
Wybrane problemy wykorzystania Internetu w organizacji (s. 12-70)
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w sieci Internet (s. 71-92)
Wykorzystanie sieci teleinformatycznych i sieci korporacyjnych w organizacji (s. 93-116)
Bazy danych w organizacji (s. 117-161)
Zakończenie (s. 162-163)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0