Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zmiany w prawie unijnym w zakresie ochrony danych osobowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo wspólnotowe europejskie
Pages (from - to)

39 - 54

Book

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0