Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Data opublikowania

2018

Liczba stron

199

ISBN

9788362753895

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991029491149705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wykorzystanie%20nowoczesnych%20narz%C4%99dzi%20informatycznych&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Rzeczywistość wirtualna
Rozdziały
Nauka i najnowsze narzędzia informatyczne w służbie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni - piątego wymiaru walki zbrojnej (s. 9-38)
Zmiany w prawie unijnym w zakresie ochrony danych osobowych (s. 39-54)
Typ licencji

inne