Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń

Editors

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Date of publication

2018

Number of pages

199

ISBN

9788362753895

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991029491149705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wykorzystanie%20nowoczesnych%20narz%C4%99dzi%20informatycznych&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Rzeczywistość wirtualna
Chapters
Nauka i najnowsze narzędzia informatyczne w służbie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni - piątego wymiaru walki zbrojnej (p. 9-38)
Zmiany w prawie unijnym w zakresie ochrony danych osobowych (p. 39-54)
License type

other