Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Nauka i najnowsze narzędzia informatyczne w służbie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni - piątego wymiaru walki zbrojnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Technologia informatyczna
  • Walka informacyjna
Strony (od-do)

9 - 38

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0