Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zakończenie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obrona narodowa
  • Obrona terytorialna
  • Obronność
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

146 - 150

Książka

Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne