Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

158

ISBN

978-83-7523-651-4

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk19000723

Słowa kluczowe
PL
  • System łączności i informatyki
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Obrona terytorialna
Rozdziały
Zadania obrony terytorialnej w systemie obronnym Polski w kontekście potrzeb organizacji łączności (s. 13-36)
Czynniki wpływające na organizacje systemu łączności Wojsk Obrony Terytorialnej (s. 37-77)
Zadania i struktury organizacyjne pododdziałów wsparcia dowodzenia jednostek obrony terytorialnej (s. 78-122)
Wybrane zagadnienia organizacji systemu łączności Wojsk Obrony Terytorialnej (s. 123-145)
Zakończenie (s. 146-150)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0