Processing may take a few seconds...

Book

Title

Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

158

ISBN

978-83-7523-651-4

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk19000723

Keywords
PL
  • System łączności i informatyki
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Obrona terytorialna
Chapters
Zadania obrony terytorialnej w systemie obronnym Polski w kontekście potrzeb organizacji łączności (p. 13-36)
Czynniki wpływające na organizacje systemu łączności Wojsk Obrony Terytorialnej (p. 37-77)
Zadania i struktury organizacyjne pododdziałów wsparcia dowodzenia jednostek obrony terytorialnej (p. 78-122)
Wybrane zagadnienia organizacji systemu łączności Wojsk Obrony Terytorialnej (p. 123-145)
Zakończenie (p. 146-150)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20