Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wojska Obrony Terytorialnej w wojskowym systemie łączności : wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność
  • Łączność wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

51 - 68

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 66-68. Streszczenie polskie na stronie 68.

Book

Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0