Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wojska Obrony Terytorialnej w wojskowym systemie łączności : wybrane problemy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność
  • Łączność wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

51 - 68

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 66-68. Streszczenie polskie na stronie 68.

Książka

Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0