Processing may take a few seconds...

Book


Title

Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

199

ISBN

978-83-7523-761-0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
  • Obronność państwa
  • Sieci teleinformatyczne
  • Wojna hybrydowa
  • Zagrożenie militarne
Obligatory copy

yes

Comments

Abstrakt w języku polskim i bibliografia przy rozdziałach.

Chapters
Charakterystyka struktur komórek wsparcia teleinformatycznego wybranych jednostek wojskowych (p. 13-28)
Elementy bezpieczeństwa procesu zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych (p. 43-50)
Wojska Obrony Terytorialnej w wojskowym systemie łączności : wybrane problemy (p. 51-68)
Wieloaspektowość cyberedukacji (p. 95-113)
Interoperacyjność systemów wspomagania dowodzenia z NATO FAS (p. 114-132)
Wybrane aspekty funkcjonowania pododdziałów wsparcia dowodzenia w działaniach bojowych (p. 133-178)
Broń masowego rażenia : broń biologiczna jako zagrożenie XXI wieku (p. 179-199)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0