Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane aspekty funkcjonowania pododdziałów wsparcia dowodzenia w działaniach bojowych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie
  • Działania bojowe
  • Wsparcie bojowe
Pages (from - to)

133 - 178

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 175-177. Streszczenie polskie na stronach 177-178.

Book

Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0