Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wieloaspektowość cyberedukacji

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Studium Języków Obcych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
  • Technologia informacyjna (IT)
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
  • Kształcenie
Pages (from - to)

95 - 113

Comments

Bibliografia na stronach 112-113. Streszczenie polskie na stronie 113.

Book

Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0