Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Broń masowego rażenia : broń biologiczna jako zagrożenie XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Broń biologiczna
  • Broń masowego rażenia
  • Terroryzm
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

179 - 199

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 197-198. Streszczenie polskie na stronie 199.

Book

Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0