Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Broń masowego rażenia : broń biologiczna jako zagrożenie XXI wieku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Broń biologiczna
  • Broń masowego rażenia
  • Terroryzm
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

179 - 199

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 197-198. Streszczenie polskie na stronie 199.

Książka

Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0