Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane systemy zarządzania bezpieczeństwem cywilnym w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo cywilne
  • zarządzanie
Pages (from - to)

69 - 82

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=repl&plnk=sz__tytul_Wyzwania+bezpiecze%C5%84stwa+cywilnego&sort=standardowe&page=1&view=1

Book

Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego

Presented on

Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego, 5.04.2016

License type

other