Processing may take a few seconds...

Book

Title

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2019

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

174

ISBN

978-83-7523-719-1

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19008857

Keywords
PL
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Zarządzanie
Obligatory copy

yes

Chapters
Wstęp (p. 7-12)
Ewolucja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (p. 14-69)
Zintegrowanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (p. 70-106)
Zakończenie (p. 165-167)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100