Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Potrzeby i możliwości integracji modułu inżynieryjnego w systemach wspomagania decyzji : praca naukowo - badawcza : kod pracy: II.2.2.5.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Słowa kluczowe
PL
  • Planowanie (wojsk.)
  • Zabezpieczenie inżynieryjne
Rozdziały
Uwarunkowania planowania działań inżynieryjnych (s. 13-51)
Ocena możliwości wspomagania informatycznego planowania zadań inżynieryjnych (s. 95-122)