Processing may take a few seconds...

Book

Title

Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych zarządzania i dowodzenia: praca naukowo - badawcza: kod pracy: II.2.17.2.0

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2016

Book type

research work

Publication language

polish

Publisher name

Wydawca Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2016

Keywords
PL
  • Informatyka i technologie informacyjne
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Systemy dowodzenia
  • Systemy dowodzenia zautomatyzowane
Chapters