Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (25)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Issues of brand capital loss risk analysis / Piotr Makowski (WZiD) // Humanities and Social Sciences - 2020, vol. XXV, nr 27 (2/2020), p. 109-121

  Scholarly article 20
 • 2.
  Airport charges as an instrument of competition between airports in the European Union. Legislative aspects / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 5-19

  Scholarly article 5
 • 3.
  Air traffic crisis management in the European airspace – the legal context and the experience of the Network Manager / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 5-28

  Scholarly article 5
 • 4.
  Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the European sky / Tadeusz Zieliński (WW), Wiesław Marud (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, p. 217-229

  Scholarly article 20
 • 5.
  Changes in the content of normative documents after the aviation events during the transport of the most important people in the country by military aircraft / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 85-102

  Scholarly article 5
 • 6.
  Economic and financial aspects of air traffic management in Polish airspace / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 114, nr 1, p. 20-36

  Scholarly article 5
 • 7.
  Instytucjonalne aspekty wojskowego zaangażowania w proces modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2019, nr 125, p. 83-99

  Scholarly article 5
 • 8.
  Legal conditions and the allocation of slots at Polish airports / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 117, nr 4, p. 5-26

  Scholarly article 5
 • 9.
  Market Management in Market Activity / Stefan Antczak (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 114, nr 1, p. 37-52

  Scholarly article 5
 • 10.
  Proposals Regarding Directions of Changes in the Content of Normative Documents Regulating the Transport of the Most Important People in the State by Military Aircraft / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 117, nr 4, p. 27-37

  Scholarly article 5
 • 11.
  Risk Management in Air Navigation Services / Dolores Gracja Piwek (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 77-90

  Scholarly article 5
 • 12.
  Solutions ensuring safety during transport of state VIPs by military airfcraft (part 1) / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 20-40

  Scholarly article 5
 • 13.
  Solutions ensuring safety during transport of state VIPs by military airfcraft (part 2) / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 41-59

  Scholarly article 5
 • 14.
  Solutions ensuring safety during transport of state VIPs by military airfcraft (part 3) / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 62-84

  Scholarly article 5
 • 15.
  The value of the product as an essence in market activity. Example from passenger aviation / Stefan Antczak (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 46-61

  Scholarly article 5
 • 16.
  Czynnik ludzki w wybranych modelach powstawania wypadków lotniczych / Małgorzata Lasota (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2018, nr 3 (27), p. 72-97

  Scholarly article 6
 • 17.
  Human factor in flight safety / Dolores Gracja Piwek (WZiD) // Hadmérnök - 2018, t. XIII, nr 4, p. 381-396

  Scholarly article 1
 • 18.
  Kompleksowe zarządzanie przez jakość w obsłudze naziemnej w porcie lotniczym na przykładzie Welcome Airport Services Sp. z o.o. / Agnieszka Wilczyńska-Strawa (WZiD) // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie - 2018, vol. 45, nr 3, p. 43-55

  Scholarly article 5
 • 19.
  Polish experience in operational air traffic management in the context of European airspace integration / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2018, t. 112, nr 3, p. 21-41

  Scholarly article 1
 • 20.
  The search for an optimal form of civil-military cooperation in the air traffic management in Poland. New challenges - new solutions / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2018, t. 111, nr 2, p. 5-25

  Scholarly article 1
 • 21.
  Kierunki rozwoju terroryzmu lotniczego / Małgorzata Lasota (WZiD) // Studia Mazowieckie - 2017, nr 3, p. 107-120

  Scholarly article 6
 • 22.
  Uwarunkowania i kierunki rozwoju elastycznego użytkowania europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, z. 116, p. 181-207

  Scholarly article 7
 • 23.
  Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny - 2017, nr 2(6), p. 118-129

  Scholarly article 5
 • 24.
  Znaczenie marki i znaków jakości w promocji żywności w krajach Unii Europejskiej / Piotr Makowski (WZiD), Ilona Walkowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2017, nr 4(37), p. 317-332

  Scholarly article 9
 • 25.
  Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny - 2016, nr 4(5), p. 56-78

  Scholarly article 5