Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2016

Published in

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4(5)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo lotnicze
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Przestrzeń powietrzna
  • Zarządzanie
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

56 - 78

URL

https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/35/pdf/56.pdf

Points of MNiSW / journal

5

Unified list of scientific journals 2013-2016

5