Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

Rocznik: 2016 | Numer: nr 4(5)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo lotnicze
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Przestrzeń powietrzna
  • Zarządzanie
Streszczenie

PL Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny wpływu dwóch priorytetowych programów realizowanych przez UE w obszarze transportu lotniczego – programu legislacyjnego dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) oraz programu modernizacji technicznej europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) – na bezpieczeństwo i obronność państw członkowskich. Mimo iż programy te nie mają bezpośredniego zastosowania w odniesieniu do strony wojskowej, wiele opracowanych w toku ich rozwoju przepisów prawnych i rozwiązań operacyjno-technicznych oddziałuje pośrednio na działalność lotnictwa wojskowego i innych wojskowych użytkowników europejskiej przestrzeni powietrznej. Autor analizuje relacje między normami prawnymi z zakresu SES a działalnością wojskową w państwach członkowskich UE, wskazuje na potrzebę współpracy władz lotnictwa cywilnego z władzami wojskowymi (na poziomie politycznym, operacyjnym i technicznym) oraz na możliwe korzyści wynikające z tej współpracy dla obu stron

Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

56 - 78

URL

https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/35/pdf/56.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5