Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY

Rocznik: 2017 | Numer: nr 2(6)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

118 - 129

DOI

10.7172/2299-5749

URL

http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/41/118.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0

Publikacja indeksowana w

Index Copernicus