Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2017

Published in

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2(6)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Pages (from - to)

118 - 129

DOI

10.7172/2299-5749

URL

http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/41/118.pdf

Points of MNiSW / journal

5 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

Index Copernicus