Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Aleksandra Kaczmarek, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (15)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 208 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 2.
  Combat Stress of land forces soldiers / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part IV. Issues of Psychology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Latvia : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 5-15

  Chapter in monograph / paper 5
 • 3.
  Stres w pracy – determinanty kosztów ekonomicznych i społecznych / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // Public Health Forum - 2019, t. V(XIII), nr 1(48), p. 21-28

  Scholarly article 5
 • 4.
  Zachowania ludzi w sytuacjach kryzysowych / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // Problemy Jakości - 2019, nr 2, p. 21-28

  Scholarly article 5
 • 5.
  Stres w aspekcie zarządzania kryzysowego / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego / red. Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko, Paweł Lubiewski - Warszawa, Polska : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2018 - p. 259-272

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Czynniki determinujące stres u funkcjonariuszy policji / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1 / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - p. 113-130

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  European Commission recommended procedures for frist responders in a terrorist attack involving ionising radiation / Mariusz Grasza, Wiktor Wojtas, Grzegorz Bugaj, Grzegorz Bugaj, Wilk Krzysztof, Michał Bijak, Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // Internal Security - 2017, vol. 9, iss. 1, p. 71-84

  Scholarly article 10
 • 8.
  Psychologiczne uwarunkowania doboru kadr Sił Zbrojnych RP : [praca naukowo-badawcza - II.2.24.6.] / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 100 s.

  Research work
 • 9.
  Specyfika funkcjonowania służb mundurowych w warunkach ryzyka i niepewności : [praca naukowo-badawcza - III.2.3.2.] / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 101 s.

  Research work
 • 10.
  Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1 / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 182 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 11.
  Stres bojowy z perspektywy operacji reagowania kryzysowego / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // Colloquium - 2017, nr 1, p. 27-46

  Scholarly article 8
 • 12.
  Stress at work : economic and social costs / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2016" (14th-15th October, 2016). Part IV. Issues of Psychology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2017 - p. 5-15

  Chapter in monograph / paper 5
 • 13.
  Decision-making in crisis situations / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2016, nr 1 (17), p. 95-105

  Scholarly article 6
 • 14.
  Effect of the Taser X26 and Taser X2 Electric Stun Guns on Skin Tissue of Pigs in the Context of Use by the Uniformed Services / Paweł Jastrzębski, Marcin Nowak, Adamiak Zbigniew, Piotr Holak, Izabela Babińska, Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // Internal Security - 2016, vol. 8, iss. 2, p. 175-180

  Scholarly article 10
 • 15.
  Specyfika funkcjonowania służb mundurowych w Polsce / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : bAkademia Sztuki Wojennej, 2016 - 87 s.

  Scholarly monograph