Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zachowania ludzi w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Published in

Problemy Jakości

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Kryzys
  • Sytuacja kryzysowa
  • Decyzje
  • Stres
  • Przydatność zawodowa
Abstract

PL Społeczeństwa od zawsze borykają się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, które wywołane mogą być przez zdarzenia losowe czy indywidualne niepowodzenia. Żyjemy w świecie dynamicznie zmieniającym się, w którym coraz ważniejsza wydaje się być umiejętność działania w sytuacjach noszących znamiona kryzysu. Są to warunki, w których trudno jest ocenić konsekwencje podjętych działań. Stąd niezwykle ważną potrzebą w takich sytuacjach jest racjonalne postępowanie. Dlatego celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących predyspozycji człowieka do działania w sytuacjach kryzysowych w oparciu o analizę wybranej literatury przedmiotu. Konsekwencje braku predyspozycji do wykonywania obowiązków służbowych mogą wpłynąć na jakość i efektywność realizowanych zadań.

EN Societies have long been facing emergencies caused either by accident or by individual failures. We live in a dynamically developing world in which it is increasingly important to have an ability of acting in situations that may be regarded as emergencies. These are difficult conditions when it is not easy to predict the consequences of our behaviour. Therefore, an extremely important thing in such circumstances is to act reasonably. That is why, the purpose of this article is to present the results of the research concerning human aptitude to act in emergencies, basing on the analysis of literature in that matter. The consequences of no aptitude to perform professional duties might have an impact on the quality and effectiveness of the realised activities.

Pages (from - to)

21 - 28

DOI

10.15199/46.2019.2.3

URL

http://sigma-not.pl/publikacja-118684-zachowania-ludzi-w-sytuacjach-kryzysowych-problemy-jakosci-2019-2.html

Comments

Uwaga dotycząca języka: Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0