Processing may take a few seconds...

Article


Title

Stres bojowy z perspektywy operacji reagowania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Published in

Colloquium

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Nerwice wojenne
  • Stres
  • Trauma
  • Żołnierze
EN
  • Crisis response operations
  • Soldiers
  • War neuroses
Abstract

EN The phenomenon of stress is getting and extremely important problem occurring in modern times. Stress may appear in many cases affecting a large part of the population and negatively impacting its functioning, The problem of stress, specifically combat stress (stress of battlefield) influences to soldiers. It is particularly dangerous driven by specific battlefield conditions including explosions, flashes of gunfire, flames, view of screaming and suffering from pain colleagues, corps of the fallen. Therefore excessive physical losses or bad decisions are always result of stress. Accordingly, the contents in the article regard basic tasks currently fulfilled by Polish soldiers in operations abroad within crisis response operations. In addition the characteristics of combat stress made, from the perspective of its impact on human functioning

PL Niezwykle istotnym problemem występującym w dzisiejszych czasach jest zjawisko stresu. Można się z nim spotkać w bardzo wielu sytuacjach życiowych, przez co dotyka znaczą część społeczeństwa, wywierając ogromny, zwykle negatywny wpływ na funkcjonowanie ludzi. W szczególny sposób problem stresu, a ściślej rzecz ujmując stresu bojowego (stresu pola walki), dotyka żołnierzy. Stres pola walki jest niebezpieczny zwłaszcza z powodu panujących tam specyficznych warunków — wybuchy, błyski wystrzałów, płomienie, widok krzyczących, cierpiących z bólu kolegów, zwłoki poległych. Stąd praktycznie zawsze wynikiem stresu są nadmierne straty fizyczne czy złe decyzje. W artykule zawarto treści związane z podstawowymi zadaniami, które współcześnie realizują polscy żołnierze poza granicami kraju w ramach operacji reagowania kryzysowego. Dokonano także charakterystyki stresu bojowego postrzeganego z perspektywy jego wpływu na funkcjonowanie człowieka.

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

27 - 46

URL

https://www.colloquium.elsite.eu/images/numery/1_2017/Polski/A._Kaczmarek.pdf

Comments

Bibliografia na stronie 45. Zawiera streszczenie angielskie.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

Bazhum | CEJSH