Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Colloquium

Editors

Additional title

PL Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.9 Education
5.11 Psychology

Journal unique ID

200014

Publisher name

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Editorship

Redakcja Colloquium WNHiS AMW Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych ul. inż. J. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia pokój: 216/5 tel.: (058) 261 26 25 02 e-mail: redakcja.colloquium@amw.gdynia.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Ekonomia i finanse | Edukacja i pedagogika | Filozofia i etyka | Kultura i sztuka | Psychologia

ISSN

2081-3813

eISSN

2658-0365

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.colloquium.elsite.eu/

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/147/

Comments

Czasopismo powstało w 2009 roku, stało się już od pierwszego numeru (wydrukowanego w lutym 2010 roku) forum wymiany myśli, na którym relacje o toczącej się debacie dotyczą edukacyjnych, filozoficznych, historycznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych, jak i militarnych aspektów współczesnej rzeczywistości. Czasopismo ukazujące się wcześniej w cyklu rocznym, od numeru 4 z 2011 roku ukazuje się już jako kwartalnik. „Colloquium” jest zarówno w wersji elektronicznej dostępnej w Internecie w formie otwartego dostępu jak i papierowej. Wersją pierwotną czasopisma(referencyjną) jest wydanie on-line. Kwartalnik znajduje się na listach indeksowanych czasopism w: CEJSH, BazHum, Index Copernicus, Erih Plus

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 8.0 ---