Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Decision-making in crisis situations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rocznik: 2016 | Numer: nr 1 (17)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Decyzje
  • Sytuacje kryzysowe
Streszczenie

PL Zdolność do podejmowania optymalnych decyzji w warunkach kryzysowych jest szczególną umiejętnością, którą powinni posiadać funkcjonariusze i pracownicy służb, straży i agencji, realizujący zadania w konfrontacji z sytuacjami, stanowiącymi zagrożenie dla społeczeństwa. Rozwój cywilizacyjny społeczeństw, w tym także procesy globalizacji sprawiają, że sytuacji kryzysowych może pojawiać się coraz więcej. Zatem istotnym problemem jest odpowiednie przygotowanie określonych osób do podejmowania racjonalnych działań w sytuacjach kryzysu. Należy również podkreślić, że działanie w omawianych warunkach związane jest z presją czasu, zaskoczeniem czy ryzykiem, a to może przyczynić się do pojawiania się u ludzi negatywnych stanów emocjonalnych. Należy zatem pamiętać, że osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w takich warunkach muszą posiąść umiejętności zachowania odpowiedniego poziomu zaangażowania i motywacji w sytuacjach niebezpiecznych i wymagających maksymalnego wysiłku psychofizycznego oraz posiadać znaczną odporność psychiczną

Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

95 - 105

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-17aaa1ab-0e9d-4e04-a5e8-1af6a924927f?q=bwmeta1.element.cejsh-b11c21dc-c310-4991-bafc-d92fcb2817ae;3&qt=CHILDREN-STATELESS

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0