Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wypalenie zawodowe : następstwo stresu zawodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 14 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Psychologia
  • Stres zawodowy
  • Wypalenie zawodowe
Abstract

PL Narażenie ludzi na utrzymujący się wysoki poziom stresu może wywoływać wiele konsekwencji zdrowotnych. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że człowiek nie jest przygotowany lub nie ma odpowiedniego wsparcia czy umiejętności do radzenia sobie z postawionymi przed nim wymaganiami. Prowadzi to do tego, że narastające problemy nie zostają na czas rozwiązane, a człowiek znajduje się w stanie wysokiego napięcia emocjonalnego. Następuje pobudzenie całego układu wewnętrznego jego organizmu, co powodować może wystąpienie wielu chorób. Ze względu na problemy z radzeniem sobie z trudnymi lub nowymi zadaniami w pracy obniża się poczucie własnej wartości, co niekorzystnie może wpływać zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę, a co z kolei odbija się na całej organizacji. Stąd też celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zjawiska wypalenia zawodowego opartych na analizie wybranej literatury przedmiotu.

Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

65 - 77

URL

https://nsz.edu.pl/resources/html/article/details?id=208281

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0