Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Zdzisław Malinowski, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (24)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Istota i wymiar systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzyczypospolitej Polskiej / Zdzisław Malinowski (WW), Ryszard Chrobak (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Artur Gniadek // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-40

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Logistyka Sił Zbrojnych RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. Paweł Mróz (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 115-150

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  The Swot Analysis in the Development of the Strategy for the use of Unmanned Aerial Vehicles in the Polish Armed Forces Logistics / Zdzisław Malinowski (WW) // Proelium - 2019, t. VIII, nr 3, p. 63-86

  Scholarly article 5
 • 4.
  Wdrażanie nowych technologii w celu ochrony konwojów i urządzeń logistycznych realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki / Zdzisław Malinowski (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 349-369

  Scholarly article 20
 • 5.
  Dylematy zabezpieczenia logistycznego pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych / red. Stanisław Kowalkowski (WW), Waldemar Kawka, Krzysztof Wysocki (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 230-249

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Dylematy zabezpieczenia logistycznego w działaniach hybrydowych / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki / red. Krystian Paweł Frącik (WW), Mariusz Fryc, Dariusz Szkołuda (WW) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - p. 187-203

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Możliwości wykorzystywania cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w logistyce wojskowej / Zdzisław Malinowski (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 203-216

  Scholarly article 8
 • 8.
  Zabezpieczenie logistyczne wojsk obrony terytorialnej w czasie pokoju / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Artur Michalak (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 168-181

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Zadania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Zdzisław Malinowski (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 760-777

  Scholarly article 8
 • 10.
  Koncepcja zabezpieczenia logistycznego / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań / red. Waldemar Łydka (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 52-62

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 11.
  Połączona grupa wsparcia logistycznego gwarantem efektywnego wsparcia logistycznego sojuszniczej operacji połączonej / Zdzisław Malinowski (WW) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2017, nr 12 (CD), p. 637-652

  Scholarly article 8
 • 12.
  Rezerwy logistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Tomasz Jałowiec (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW) // W: Rezerwy strategiczne : zarys problemu / red. Janusz Płaczek - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017 - p. 389-410

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Struktura organizacyjna, wyposażenie i możliwości pododdziałów batalionów / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 39-54

  Chapter of research work
 • 14.
  The impact of new technologies on supply chain management in the armed forces / Zdzisław Malinowski (WW) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki - 2017, nr 4, p. 231-248

  Scholarly article 8
 • 15.
  Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 / Witold Słomiany (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW), Dariusz Grala (WZiD), Adam Jan Pańczuk (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 129 s.

  Research work
 • 16.
  Zabezpieczenie logistyczne wojsk obrony terytorialnej / Zdzisław Malinowski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2017, nr 3, p. 32-35

  Scholarly article 1
 • 17.
  Zabezpieczenie medyczne działań batalionu / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 76-77

  Chapter of research work
 • 18.
  Zasoby materiałowe sił zbrojnych RP / Tomasz Jałowiec (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW) // W: Rezerwy strategiczne : zarys problemu / red. Janusz Płaczek - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Zastosowanie nowych technologii w zabezpieczeniu logistycznym wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki / Zdzisław Malinowski (WW) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 106, nr 1, p. 79-101

  Scholarly article 1
 • 20.
  Modernizacja techniczna sprzętu wojskowego jako element logistyki zwrotnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie przeciwlotniczego zestawu rakietowego S-125 Newa S.C. / Zdzisław Malinowski (WW), Korneliusz Pawlikowski // Systemy Logistyczne Wojsk - 2016, nr 44, p. 243-259

  Scholarly article 7
 • 21.
  Organizacja pochówku poległych i zmarłych na współczesnym polu walki / Zdzisław Malinowski (WZiD) // W: Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Tom 1 / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 107-126

  Chapter in monograph
 • 22.
  Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych : związek taktyczny, oddział, pododdział / Dariusz Grala (WZiD), Marcin Gromek (WW), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW), Adam Jan Pańczuk (WW), Witold Słomiany (WZiD) / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 321 s.

  Scholarly textbook / script
 • 23.
  The role of unmanned aerial vehicles in the formation of a secure military supply chain / Zdzisław Malinowski (WW) // Security and Defence Quarterly - 2016, vol. 12, no 3, p. 19-45

  Scholarly article 7
 • 24.
  Współpraca ogniw terytorialnego systemu zaopatrywania jednostek wojskowych podstawą ich optymalnego zabezpieczenia przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze / Zdzisław Malinowski (WW) // Logistyka - 2016, nr 4, p. 14-19

  Popular science article