Processing may take a few seconds...

Article

Title

The impact of new technologies on supply chain management in the armed forces

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Logistyka wojskowa
  • Łańcuch dostaw
  • Systemy informatyczne
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

231 - 248

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8d979db0-25bd-4f6d-9831-04cf466215aa?q=bwmeta1.element.baztech-02c34f1a-049b-4e31-bd24-d0fcda25d7e7;16&qt=CHILDREN-STATELESS

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]