Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Year 2017
Points of MNiSW

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Journal numbers