Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Koncepcja zabezpieczenia logistycznego

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Odprawy służbowe (wojsk.)
Pages (from - to)

52 - 62

Book

Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań

Points of MNiSW / chapter

20.0