Processing may take a few seconds...

Article


Title

Współpraca ogniw terytorialnego systemu zaopatrywania jednostek wojskowych podstawą ich optymalnego zabezpieczenia przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Cooperation of the Parts of the Territorial Supply System of the Military Units as a Basic of Their Optimal Support Performed by Military Support Units

Year of publication

2016

Published in

Logistyka

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Łańcuch dostaw
  • Wojsko
  • Wojskowe Oddziały Gospodarcze
Abstract

PL Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG) jest integralnym elementem terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych. Celem powołania WOG było rozdzielenie zadań finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych jednostek wojskowych. W artykule podkreślono znaczenie współpracy między zabezpieczającymi i zabezpieczanymi. Współpraca oparta na partnerstwie i empatii to klucz do sukcesu.

EN Military Support Unit is an integral part of the territorial support system servicing the military units and the institutions. The purpose of creation of the Military Support Unit was the separation of financial and economic issues from operational and training tasks of the military units. The article highlights the importance of cooperation between both supporting and supported parts. Cooperation based on partnership and empathy is the key to success

Pages (from - to)

14 - 19