Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Logistyka

Publisher name

Instytut Logistyki i Magazynowania

Editorship

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania Redakcja Czasopisma "Logistyka" ul. Estkowskiego 6 61-755 Poznań

Domains

PL Logistyka

ISSN

1231-5478

Publication frequency

bimonthly

URL

https://www.logistyka.net.pl/czasopismo

Comments

Czasopismo Logistyka to nowoczesny dwumiesięcznik popularno-naukowy, który Inspiruje przedsiębiorców i dostarcza praktycznych rozwiązań w oparciu o innowacyjne rozwiązania, aktualne trendy i unikatową wiedzę. Z uwagi na biznesowy charakter pisma jego odbiorcami są głównie managerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą i łańcuch dostaw. Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw. Autorami tekstów publikowanych w czasopiśmie są zarówno specjaliści z wiodących firm na rynku, jak i analitycy biznesowi, managerowie z branży oraz wpływowi liderzy przedsiębiorstw.

Journal years