Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

399

ISBN

978-83-7523-733-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052614331705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nauczyciel%20szko%C5%82y%20wy%C5%BCszej%20w%20procesie%20dydaktyczno-wychowawczym&offset=0

Keywords
PL
  • Autorytet
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Polska
Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Wstęp także w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

Chapters
Nauczyciel akademicki wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych (p. 31-55)
Egzystencja i nauka (p. 99-107)
Rozwój nauki w średniowieczu : charakterystyka podstaw kształcenia współczesnych szkół wyższych (p. 127-141)
O autorytecie nauczyciela szkoły wyższej : rozważania wstępne (p. 167-178)
O mistrzu i rzemieślniku, nauczycielu i nauczycielu - przywódcy w edukacji wyższej (p. 179-189)
Janusz Korczak i jego wpływ na wizerunek współczesnego nauczyciela szkoły wyższej (p. 191-200)
Szkoła i nauczyciel przyszłości (p. 203-220)
Nauczyciel akademicki w świecie innowacji i wiedzy (p. 221-234)
Motywacja do pracy nauczycieli akademickich na przykładzie Akademii Obrony Narodowej (p. 277-317)
Nowe technologie w procesie kształcenia kadry Sił Zbrojnych RP (p. 319-338)
Przyszłość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie technologii informatycznych (p. 339-352)
Rola nauczyciela akademickiego oraz łączności i informatyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym oficerów kształconych w Akademii Sztuki Wojennej (p. 353-373)
Zgodnie z oczekiwaniami…O postulowanych zmianach w edukacji nauczycieli klas wojskowych w opinii teoretyków i praktyków kształcenia obronnego w Polsce (p. 375-386)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

80

Total point value of monograph (humanities, social sciences and theology)

120

Total point value for editor

20

Total point value for editor (humanities, social sciences and theology)

40