Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

399

ISBN

978-83-7523-733-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052614331705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nauczyciel%20szko%C5%82y%20wy%C5%BCszej%20w%20procesie%20dydaktyczno-wychowawczym&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Autorytet
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Polska
Uwagi

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Wstęp także w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

Rozdziały
Nauczyciel akademicki wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych (s. 31-55)
Egzystencja i nauka (s. 99-107)
Rozwój nauki w średniowieczu : charakterystyka podstaw kształcenia współczesnych szkół wyższych (s. 127-141)
O mistrzu i rzemieślniku, nauczycielu i nauczycielu - przywódcy w edukacji wyższej (s. 179-189)
Janusz Korczak i jego wpływ na wizerunek współczesnego nauczyciela szkoły wyższej (s. 191-200)
Szkoła i nauczyciel przyszłości (s. 203-220)
Nauczyciel akademicki w świecie innowacji i wiedzy (s. 221-234)
Motywacja do pracy nauczycieli akademickich na przykładzie Akademii Obrony Narodowej (s. 277-317)
Przyszłość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie technologii informatycznych (s. 339-352)
Rola nauczyciela akademickiego oraz łączności i informatyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym oficerów kształconych w Akademii Sztuki Wojennej (s. 353-373)
Zgodnie z oczekiwaniami…O postulowanych zmianach w edukacji nauczycieli klas wojskowych w opinii teoretyków i praktyków kształcenia obronnego w Polsce (s. 375-386)
Nowe technologie w procesie kształcenia kadry Sił Zbrojnych RP
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0