Processing may take a few seconds...

Book


Title

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

399

ISBN

978-83-7523-733-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052614331705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nauczyciel%20szko%C5%82y%20wy%C5%BCszej%20w%20procesie%20dydaktyczno-wychowawczym&offset=0

Keywords
PL
  • Autorytet
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Polska
Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Wstęp także w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

Chapters
Nauczyciel akademicki wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych (p. 31-55)
Egzystencja i nauka (p. 99-107)
Rozwój nauki w średniowieczu : charakterystyka podstaw kształcenia współczesnych szkół wyższych (p. 127-141)
O autorytecie nauczyciela szkoły wyższej : rozważania wstępne (p. 167-178)
O mistrzu i rzemieślniku, nauczycielu i nauczycielu - przywódcy w edukacji wyższej (p. 179-189)
Janusz Korczak i jego wpływ na wizerunek współczesnego nauczyciela szkoły wyższej (p. 191-200)
Szkoła i nauczyciel przyszłości (p. 203-220)
Nauczyciel akademicki w świecie innowacji i wiedzy (p. 221-234)
Motywacja do pracy nauczycieli akademickich na przykładzie Akademii Obrony Narodowej (p. 277-317)
Nowe technologie w procesie kształcenia kadry Sił Zbrojnych RP (p. 319-338)
Przyszłość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie technologii informatycznych (p. 339-352)
Rola nauczyciela akademickiego oraz łączności i informatyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym oficerów kształconych w Akademii Sztuki Wojennej (p. 353-373)
Zgodnie z oczekiwaniami…O postulowanych zmianach w edukacji nauczycieli klas wojskowych w opinii teoretyków i praktyków kształcenia obronnego w Polsce (p. 375-386)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0