Processing may take a few seconds...

Book

Title

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

399

ISBN

978-83-7523-733-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052614331705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nauczyciel%20szko%C5%82y%20wy%C5%BCszej%20w%20procesie%20dydaktyczno-wychowawczym&offset=0

Keywords
PL
  • Autorytet
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Polska
Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Wstęp także w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

Chapters
Nauczyciel akademicki wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych (p. 31-55)
Egzystencja i nauka (p. 99-107)
Rozwój nauki w średniowieczu : charakterystyka podstaw kształcenia współczesnych szkół wyższych (p. 127-141)
O mistrzu i rzemieślniku, nauczycielu i nauczycielu - przywódcy w edukacji wyższej (p. 179-189)
Janusz Korczak i jego wpływ na wizerunek współczesnego nauczyciela szkoły wyższej (p. 191-200)
Szkoła i nauczyciel przyszłości (p. 203-220)
Nauczyciel akademicki w świecie innowacji i wiedzy (p. 221-234)
Motywacja do pracy nauczycieli akademickich na przykładzie Akademii Obrony Narodowej (p. 277-317)
Przyszłość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie technologii informatycznych (p. 339-352)
Rola nauczyciela akademickiego oraz łączności i informatyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym oficerów kształconych w Akademii Sztuki Wojennej (p. 353-373)
Zgodnie z oczekiwaniami…O postulowanych zmianach w edukacji nauczycieli klas wojskowych w opinii teoretyków i praktyków kształcenia obronnego w Polsce (p. 375-386)
Nowe technologie w procesie kształcenia kadry Sił Zbrojnych RP
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20