Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Egzystencja i nauka

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.2] Philosophy

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Polska
  • Szkolnictwo wyższe
Pages (from - to)

99 - 107

Comments

Bibliografia na stronie 107.

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0