Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nowe technologie w procesie kształcenia kadry Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informatyka i technologie informacyjne
  • Kadry (wojsko)
  • Kształcenie
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Technologia
  • Wojsko
Pages (from - to)

319 - 338

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0