Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Janusz Korczak i jego wpływ na wizerunek współczesnego nauczyciela szkoły wyższej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Korczak Janusz (1878?-1942)
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pedagodzy
  • Pedagogika
  • Szkolnictwo wyższe
  • Polska
Pages (from - to)

191 - 200

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 200.

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Points of MNiSW / chapter

20.0