Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Motywacja do pracy nauczycieli akademickich na przykładzie Akademii Obrony Narodowej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Motywacja pracy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wyższe
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Pages (from - to)

277 - 317

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 316-317.

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0