Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Motywacja do pracy nauczycieli akademickich na przykładzie Akademii Obrony Narodowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Motywacja pracy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wyższe
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Strony (od-do)

277 - 317

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 316-317.

Książka

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0