Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rola nauczyciela akademickiego oraz łączności i informatyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym oficerów kształconych w Akademii Sztuki Wojennej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Kształcenie
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
Strony (od-do)

353 - 373

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 372-373.

Książka

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20