Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola nauczyciela akademickiego oraz łączności i informatyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym oficerów kształconych w Akademii Sztuki Wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Kształcenie
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
Pages (from - to)

353 - 373

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 372-373.

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0