Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Szkoła i nauczyciel przyszłości

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Innowacje
  • Kształcenie
  • Nauczanie
  • Nauczyciele
  • Szkolnictwo wyższe
  • Technologia
EN
  • Education
  • Innovation
  • Teachers
  • Technology
Pages (from - to)

203 - 220

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0