Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozwój nauki w średniowieczu : charakterystyka podstaw kształcenia współczesnych szkół wyższych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Nauka
  • Szkolnictwo wyższe
  • Średniowiecze
Pages (from - to)

127 - 141

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 140-141.

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0