Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zgodnie z oczekiwaniami…O postulowanych zmianach w edukacji nauczycieli klas wojskowych w opinii teoretyków i praktyków kształcenia obronnego w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Edukacja obronna
  • Klasy mundurowe
  • Klasy wojskowe
  • Kształcenie
  • Nauczanie
  • Nauczyciele
EN
  • Education for safety
  • Teachers
  • Uniformed classes
Pages (from - to)

375 - 386

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0