Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nauczyciel akademicki wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja
  • Kompetencje zawodowe
  • Nauczyciel akademicki
  • Szkolnictwo wyższe
Pages (from - to)

31 - 55

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0