Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nauczyciel akademicki w świecie innowacji i wiedzy

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Innowacje pedagogiczne
  • Nauczanie
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wyższe
Pages (from - to)

221 - 234

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 233-234.

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Points of MNiSW / chapter

20.0